CHẬU BÊ TÔNG SỢI THỦY TINH (GRC)

CHẬU BÊ TÔNG SỢI THỦY TINH (GRC)
74-70-64-60-45-39-33-26 71-58-55-49-43-37-31-26

Chậu GRC trụ, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC036 - SET 8

GC036 - SET 8

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC lu roma nâu, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC034 - SET 5

GC034 - SET 5

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC không đáy, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC033H68

GC033H68

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC chữ nhật, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC032 - SET 3

GC032 - SET 3

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC thắt đáy, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC031 - SET 6

GC031 - SET 6

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm
97-88-79-68-60-51-43-36-2 109-99-87-77-68-58-49-41-33-25

Chậu GRC vót, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC030 - SET 10

GC030 - SET 10

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC đáy to trắng, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC029 - SET 6

GC029 - SET 6

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC tô miệng túm đen, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC026 - SET 5

GC026 - SET 5

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC hồ tắm, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC025 - SET 3

GC025 - SET 3

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC đá, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC024 - SET 2

GC024 - SET 2

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC tô suzi đen, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC023 - SET 6

GC023 - SET 6

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC cúp nâu, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC019

GC019

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC lu roma, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC018 - SET 5

GC018 - SET 5

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC ống loe, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC017 - SET 5

GC017 - SET 5

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC ống giấy, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_ GC016 - SET 5

GC016 - SET 5

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC chữ nhật 2.2, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC015 - SET 2

GC015 - SET 2

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC chữ nhật đen 1.5, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC014H30

GC014H30

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC Bundy bunge, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC013 - SET 6

GC013 - SET 6

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC cúp trắng, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC012

GC012

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC tô miệng túm, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC011 - SET 5

GC011 - SET 5

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC tuly, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC010 - SET 7

GC010 - SET 7

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC trứng cao, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC009 - SET 3

GC009 - SET 3

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC đáy to cao, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC008 - SET3

GC008 - SET3

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm

Chậu GRC tô suzi, kích thước lớn, bền đẹp, trồng cây, trang trí sân vườn_GC007 - SET 6

GC007 - SET 6

GRC là viết tắt của Glass Fiber Reinforced Concrete. Sự kết hợp giữa sợi thủy tinh cường độ cao với hỗn hợp cát và xi măng làm cho các chậu GRC trở nên độc đáo và trông tuyệt vời trong mọi không gian. Các mẫu chậu này có độ bền cao và chịu được tác động của thời tiết.
Xem thêm
Zalo
Hotline
0942 196 939
Fanpage