CHẬU TREO

CHẬU TREO

Combo 2 chậu gốm treo Art-home, trồng cây, trồng hoa, trang trí ban công, cửa sổ, sân vườn_FI127-SET 2

FI127-SET 2

Chậu gốm treo đem đến một không gian tươi mát, thiên nhiên trên ban công, khung cửa sổ hay vách tường nhà bạn. Vừa có chút nghệ thuật, nên thơ, vừa mang tính ứng dụng thú vị. Phù hợp để trồng cây, trồng hoa, trang trí nhà cửa, hoặc làm quà tặng biếu.
Xem thêm

Chậu gốm treo Art-home, chậu tròn xám trắng, trồng cây, trồng hoa, trang trí ban công, cửa sổ, sân vườn_FI126H13

FI126H13

Chậu gốm treo đem đến một không gian tươi mát, thiên nhiên trên ban công, khung cửa sổ hay vách tường nhà bạn. Vừa có chút nghệ thuật, nên thơ, vừa mang tính ứng dụng thú vị. Phù hợp để trồng cây, trồng hoa, trang trí nhà cửa, hoặc làm quà tặng biếu.
Xem thêm

Chậu gốm treo Art-home, xám trắng, trồng cây, trồng hoa, trang trí ban công, cửa sổ, sân vườn_FI125H13

FI125H13

Chậu gốm treo đem đến một không gian tươi mát, thiên nhiên trên ban công, khung cửa sổ hay vách tường nhà bạn. Vừa có chút nghệ thuật, nên thơ, vừa mang tính ứng dụng thú vị. Phù hợp để trồng cây, trồng hoa, trang trí nhà cửa, hoặc làm quà tặng biếu.
Xem thêm

Chậu gốm treo Art-home, màu trắng, chấm bi, trồng cây, trồng hoa, trang trí ban công, cửa sổ, sân vườn_FI124H13

FI124H13

Chậu gốm treo đem đến một không gian tươi mát, thiên nhiên trên ban công, khung cửa sổ hay vách tường nhà bạn. Vừa có chút nghệ thuật, nên thơ, vừa mang tính ứng dụng thú vị. Phù hợp để trồng cây, trồng hoa, trang trí nhà cửa, hoặc làm quà tặng biếu.
Xem thêm

Chậu gốm treo Art-home, màu trắng, rồng cây, trồng hoa, trang trí ban công, cửa sổ, sân vườn_FI121H13

FI121H13

Chậu gốm treo đem đến một không gian tươi mát, thiên nhiên trên ban công, khung cửa sổ hay vách tường nhà bạn. Vừa có chút nghệ thuật, nên thơ, vừa mang tính ứng dụng thú vị. Phù hợp để trồng cây, trồng hoa, trang trí nhà cửa, hoặc làm quà tặng biếu.
Xem thêm

Chậu gốm treo Art-home, màu trắng, chấm bi, trồng cây, trồng hoa, trang trí ban công, cửa sổ, sân vườn_FI120H12

FI120H12

Chậu gốm treo đem đến một không gian tươi mát, thiên nhiên trên ban công, khung cửa sổ hay vách tường nhà bạn. Vừa có chút nghệ thuật, nên thơ, vừa mang tính ứng dụng thú vị. Phù hợp để trồng cây, trồng hoa, trang trí nhà cửa, hoặc làm quà tặng biếu.
Xem thêm

Chậu gốm treo Art-home, màu nâu, chấm bi, trồng cây, trồng hoa, trang trí ban công, cửa sổ, sân vườn_FI119H13

FI119H13

Chậu gốm treo đem đến một không gian tươi mát, thiên nhiên trên ban công, khung cửa sổ hay vách tường nhà bạn. Vừa có chút nghệ thuật, nên thơ, vừa mang tính ứng dụng thú vị. Phù hợp để trồng cây, trồng hoa, trang trí nhà cửa, hoặc làm quà tặng biếu.
Xem thêm

Chậu gốm treo Art-home, màu xanh trụ, chấm bi, trồng cây, trồng hoa, trang trí ban công, cửa sổ, sân vườn_FI116H14

FI116H14

Chậu gốm treo đem đến một không gian tươi mát, thiên nhiên trên ban công, khung cửa sổ hay vách tường nhà bạn. Vừa có chút nghệ thuật, nên thơ, vừa mang tính ứng dụng thú vị. Phù hợp để trồng cây, trồng hoa, trang trí nhà cửa, hoặc làm quà tặng biếu.
Xem thêm

Chậu gốm treo Art-home, màu trắng, chấm bi, trồng cây, trồng hoa, trang trí ban công, cửa sổ, sân vườn_FI118H14

FI118H14

Chậu gốm treo đem đến một không gian tươi mát, thiên nhiên trên ban công, khung cửa sổ hay vách tường nhà bạn. Vừa có chút nghệ thuật, nên thơ, vừa mang tính ứng dụng thú vị. Phù hợp để trồng cây, trồng hoa, trang trí nhà cửa, hoặc làm quà tặng biếu.
Xem thêm

Chậu gốm treo Art-home, màu xanh tròn, trồng cây, trồng hoa, trang trí ban công, cửa sổ, sân vườn_FI117H13

FI117H13

Chậu gốm treo đem đến một không gian tươi mát, thiên nhiên trên ban công, khung cửa sổ hay vách tường nhà bạn. Vừa có chút nghệ thuật, nên thơ, vừa mang tính ứng dụng thú vị. Phù hợp để trồng cây, trồng hoa, trang trí nhà cửa, hoặc làm quà tặng biếu.
Xem thêm

Chậu gốm treo Art-home, màu vàng, trồng cây, trồng hoa, trang trí ban công, cửa sổ, sân vườn_FI115H14

FI115H14

Chậu gốm treo đem đến một không gian tươi mát, thiên nhiên trên ban công, khung cửa sổ hay vách tường nhà bạn. Vừa có chút nghệ thuật, nên thơ, vừa mang tính ứng dụng thú vị. Phù hợp để trồng cây, trồng hoa, trang trí nhà cửa, hoặc làm quà tặng biếu.
Xem thêm

Chậu gốm treo Art-home, trồng cây, trồng hoa, trang trí ban công, cửa sổ, sân vườn_FI114H14

FI114H14

Chậu gốm treo đem đến một không gian tươi mát, thiên nhiên trên ban công, khung cửa sổ hay vách tường nhà bạn. Vừa có chút nghệ thuật, nên thơ, vừa mang tính ứng dụng thú vị. Phù hợp để trồng cây, trồng hoa, trang trí nhà cửa, hoặc làm quà tặng biếu.
Xem thêm
Zalo
Hotline
0942 196 939
Fanpage